หลังจากดาวน์โหลดแอป Blued เปิดแอปและทำตามขั้นตอนการสมัครใช้งานที่ปรากฏบนหน้าจอ เลือกวิธีการสมัครที่ต้องการและใส่ข้อมูลที่จำเป็น