ช่วยบำรุงผมให้แข็งแรง, ลดการร่วงของผม, และกระตุ้นการเจริญเติบโตของผม