สามารถสมัครไทยเฟรนลี่โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thaifriendly.com และทำการลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่เว็บไซต์กำหนด