ควรพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ค่าธรรมเนียม, ข้อเสีย, และความปลอดภัยของระบบ โดยดูรีวิวและการจัดอันดับจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ