หากบัญชีถูกล็อค ต้องติดต่อสนับสนุนของ Badoo พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อช่วยในการปลดล็อคบัญชี