วิตามิน DHC ของแท้ควรมีฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจน รวมถึงรหัสผลิตภัณฑ์และวันหมดอายุที่สามารถตรวจสอบได้