บางชนิดของวิตามิน โดยเฉพาะวิตามินบีที่มีหลากหลายกลุ่ม เช่น B1, B6, B12 มักจะมีผลต่อการเจริญอาหาร ทำให้ร่างกายสามารถดูดซับและใช้ประโยชน์จากอาหารได้ดียิ่งขึ้น