วิตามินซี, วิตามิน D, และวิตามิน E เป็นสารอาหารที่สำคัญในการเสริมภูมิคุ้มกัน อย่างไรก็ตามควรขอคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเริ่มใช้สินค้าเสริมอาหาร