ยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมีเช่น Blackmores, Scott’s, และ Mega We Care แต่เราแนะนำให้ขอคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยี่ห้อที่นิยมในการเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกๆ มีมากมาย แต่ที่สำคัญคือการเลือกวิตามินที่เหมาะสมกับอายุและความต้องการของลูก