วิตามินบีกลุ่ม โดยเฉพาะ B1, B6, และ B12 มักจะช่วยเจริญอาหาร แต่ควรรับประทานเป็นส่วนหนึ่งของอาหาร