เลือกวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับลูกที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากแพทย์ ควรตรวจสอบฉลากส่วนผสมและคำแนะนำใช้งานให้ชัดเจน