ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานวิตามินบีรวมกับแอลกอฮอล์ เนื่องจากแอลกอฮอล์สามารถลดการดูดซึมและประสิทธิภาพของวิตามินบี