ควรเลือกยี่ห้อที่ได้รับการรับรองจากองค์การเภสัชกรรมและมีการวิจัยหรือรีวิวที่น่าเชื่อถือ