ผลข้างเคียงอาจรวมถึงอาการท้องเสีย, คลื่นไส้, และปัญหาการนอนไม่หลับ หากมีอาการผิดปกติควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์