ปริมาณการรับประทานวันละกี่เม็ดขึ้นอยู่กับคำแนะนำบนฉลากและคำแนะนำของแพทย์