วิตามินบีรวมประกอบด้วยวิตามิน B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 และ B12 แต่ละชนิดมีบทบาทและประโยชน์ที่แตกต่างกัน