แนะนำไม่ควรรับประทานวิตามินบีรวมก่อนนอน เนื่องจากบางชนิดอาจทำให้ตื่นตัวและมีปัญหาในการนอนหลับ