ปริมาณที่แนะนำขึ้นอยู่กับประเภทของวิตามินบีและความต้องการของแต่ละบุคคล ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อการแนะนำที่เหมาะสมกับคุณ