วิตามินบำรุงสำหรับเด็ก ได้แก่ วิตามิน A, D, และกลุ่ม B ซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาการทางสมองและร่างกาย