วิตามินซีช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน และสนับสนุนการเจริญเติบโต แต่ควรให้ในปริมาณที่เหมาะสม