ในวัฒนธรรมไทย วันศุกร์ถือเป็นวันที่สำคัญและนิยมทำบุญหรือไปวัด เนื่องจากคำว่า “ศุกร์” มาจากคำว่า “สุก” หรือ “สุข” ซึ่งมีความหมายว่า ความสุข