“วันพฤหัสบดี” หรือ “วันพระ” เป็นวันที่สำคัญในวัฒนธรรมไทย เนื่องจากเป็นวันที่คนไทยมักจะไปทำบุญที่วัด หรือจัดทำกิจกรรมทางศาสนา