สำหรับวันพฤหัสบดี สัญลักษณ์ของวันนี้คือ พระสังฆราช และสีส้ม เนื่องจากวันพฤหัสบดีเป็นวันที่คนไทยมักจะไปทำบุญที่วัด