“ล่าเถียว” เป็นคำภาษาจีนที่อาจหมายถึง “ขนมที่ทำจากแป้งข้าวเหนียว” ในบริบทของอาหารจีน มันหมายถึงขนมหวานหรือของว่างที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวและมักมีไส้หรือส่วนผสมอื่นๆ