โดยทั่วไป ล่าเถียวไม่อันตรายหากบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังหากมีแพ้อาหารที่เกี่ยวข้องกับส่วนผสม เช่น ถั่ว หรือสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเนื่องจากอาจมีปริมาณน้ำตาลและแคลอรีที่สูง