ล่าเถียวปลอมอาจหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้ส่วนผสมดั้งเดิมหรือมีคุณภาพต่ำ บางครั้งอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สารเติมแต่งหรือส่วนผสมที่ไม่เหมาะสม ควรตรวจสอบส่วนผสมและเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ