ล่าเถียวทำมาจากแป้งข้าวเหนียวเป็นหลัก ซึ่งมักจะผสมกับส่วนผสมอื่นๆ เช่น ถั่วแดงหวาน, เมล็ดงา, หรือไส้หมูหวาน เป็นต้น โดยมีวิธีการทำที่หลากหลาย รวมถึงการนึ่งหรือทอด