ยี่ห้อที่ได้รับความนิยมมาก เช่น Technogym, Xiaomi และ King Fitness แต่ไม่มียี่ห้อที่เหมาะกับทุกคน ขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณ