มีลู่วิ่งไฟฟ้าที่มีราคาไม่เกิน 5,000 บาท แต่ควรทราบว่าราคาต่ำอาจส่งผลต่อคุณภาพและความทนทานของเครื่อง