สามารถหาลู่วิ่งไฟฟ้าในราคาไม่เกิน 10,000 บาทได้จากแบรนด์ต่าง ๆ ที่มีรุ่นเฉพาะที่เหมาะกับงบประมาณน้อย อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบคุณภาพและความทนทาน