ถ้าลูกขาดความสนใจในอาหารหลัก อาหารเสริมอาจเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อให้รับสารอาหารที่เพียงพอ แต่ควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนใช้สินค้าอาหารเสริมเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและสมดุล