ไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์ และเลือก ‘ลบแอพ’ หรือ ‘ถอนการติดตั้ง’ สำหรับแอพ Tinder