แน่นอน! การใช้รูปภาพหรือ GIF ที่น่ารัก หรือมีความสุขจะเพิ่มความประทับใจและทำให้ข้อความทักทายดูมีชีวิตชีวามากขึ้น