ราคาแอร์บ้านขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ยี่ห้อ ความสามารถ คุณสมบัติ และบริการติดตั้ง สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาได้โดยติดต่อกับร้านค้าหรือผู้จัดจำหน่าย