ราคาแอร์บ้านพร้อมติดตั้งจะขึ้นอยู่กับบริการและคุณสมบัติที่เสริมของแต่ละร้านค้าหรือบริษัทติดตั้ง ควรติดต่อร้านค้าเพื่อขอใบเสนอราคา