ราคาเครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะเริ่มต้นที่ประมาณหลายพันบาทไปจนถึงหลายหมื่นบาท ขึ้นอยู่กับแบรนด์และคุณสมบัติของเครื่อง