ใช่ adidas มีรองเท้าแตะสำหรับเด็กที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับเท้าของเด็กและทำให้สบายตลอดวัน