ในการนำรถเข็นผู้สูงอายุขึ้นเครื่องบินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินแต่ละแห่ง ควรติดต่อสายการบินเพื่อขอข้อมูลเฉพาะก่อนการเดินทาง