ยี่ห้อที่ดีของรถเข็นผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ยี่ห้อที่มีความนิยม ได้แก่ Drive Medical, Medline และ Nova Medical Products