รถเข็นผู้สูงอายุสามารถซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ และร้านค้าออนไลน์ต่างๆ หรือจะซื้อจากหน้าร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์ความพร้อมสำหรับผู้สูงอายุ