การเลือกซื้อรถเข็นผู้สูงอายุควรมองถึงความต้องการและความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน รถเข็นที่มีคุณสมบัติทั่วไปเช่น ความทนทาน น้ำหนักเบา ล้อที่เคลื่อนที่ได้ง่าย และมีที่นั่งสบายๆ จะเป็นเลือกที่ดี