การแจกฟรีรถเข็นผู้ป่วยเป็นสิ่งที่บางองค์กรหรือราชการทำให้เพื่อช่วยเหลือคนไข้ที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบข้อมูลการแจกฟรีในปี 2565 จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ