ให้หยอดยาทั่วผิวหนังบริเวณหลังคอระหว่างไหล่สองข้าง