ยาจะซึมเข้าไปในระบบเลือดของแมวและทำลายเห็บหมัดภายในเวลาสั้น