ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและส่วนประกอบของยา แต่โดยทั่วไปคุณจะเห็นผลภายใน 24 – 72 ชั่วโมงหลังจากฉีด