ในปี 2023 บางโมเดลของมือถือที่มีราคาไม่เกิน 10,000 บาทมีการสนับสนุน 5G แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและผู้ผลิต การตรวจสอบสเปคและคุณสมบัติของมือถือเป็นสิ่งสำคัญ