คุณภาพของกล้องในมือถืออาจมีการแตกต่างอย่างมากตามรุ่นและผู้ผลิต การพิจารณาคุณภาพของภาพที่ได้จากกล้องจึงเป็นเรื่องสำคัญ ในบทความของเรา เราได้แนะนำหลายโมเดลที่มีกล้องที่ให้ภาพถ่ายที่ดีในราคาไม่เกิน 10,000 บาท