ใช่ Google Translate มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณถ่ายรูปข้อความและแปลได้ทันที, ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อความสะดวกสบาย