เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องระมัดระวังในการใช้งานเว็บหาคู่ ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบุคคลที่คุณติดต่อและไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือทางการเงิน