การมีเครื่องฟอกอากาศพกพาจะมีประโยชน์ในกรณีที่เราต้องการสารอันตรายที่น้อยลงในสถานที่ที่ไม่มีระบบกรองอากาศแบบถาวร